Träningsrigg Wall mounted

Träningsrigg Wall Mounted

Träningsriggen Wall mounted är en utrymmes- och kostnadseffektiv träningsrigg för montering mot vägg.
Pris offereras. Hyres- och leasingavtal erbjuds.

Träningsrigg Wall mounted.